Tin hoạt động Tin tức

Đại hội Công đoàn Cục Hải quan lần thứ XI , nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CĐVC ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Kế luận số 207-KL/ĐU ngày 23/10/2017 của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, ngày 20/11/2017, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Hoà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã đến dự và chỉ đạo; tham dự Đại hội có 80/137 đoàn viên của Công đoàn Cục.

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang có 8 đơn vị chuyên môn thuộc và trực thuộc Cục với số lượng 137 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Cục, chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã phát huy tốt vai trò chức năng của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành; nhận thức của đoàn viên ngày càng nâng cao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của nhà nước, đoàn kết thống nhất, động viên giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng đó các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của cấp ủy đề ra cũng như các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng. Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm lãnh đạo Công đoàn cơ sở, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề ra, góp phần quan trọng vào thành tích chung của cơ quan.

Kết quả đánh giá và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm 100% tập thể đạt xuất sắc, tiên tiến; 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn Văn hoá; 100% gia đình được công nhận “gia đình văn hoá”; trên 96% đạt lao động tiến tiến; Công đoàn Cục hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh. Về công tác xã hội, Công đoàn đã ủng hộ, đóng góp các loại quỹ; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; gia đình cán bộ khó khăn, ốm đau, việc hiếu… với tổng số tiền trên 1.859,9 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại  hội

Đại hội đã dành thời gian cho các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, nêu lên những mặt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân khách quan và những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ "Tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển, hiện đại hoá hải quan, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị". Công đoàn Cục Hải quan tỉnh vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu quả; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, xây dựng đội ngũ đoàn viên vững vàng về tư tưởng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thành, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh và lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về lĩnh vực Hải quan; chú trọng công tác giáo dục đối với đoàn viên để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỷ cương liêm chính, chấm dứt phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; phát động các phong trào thi đua thiết thực; xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục giáo dục, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…

Đồng chí Hoàng Cừ - Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Quyền Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hoà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Cục Hải quan tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ngay phiên họp thứ nhất BCH khóa XI đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Phó Cục trưởng được Ban chấp hành tín nhiệm bầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                        

Tags:

Tin khác: