Tin hoạt động Tin tức

Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục Hải quan lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Thực hiện Kế hoạch 181-KH/ĐU ngày 05/10/2017 của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 – 2020; ngày 10/11/2017, Chi bộ Văn phòng Cục Hải quan tỉnh đã được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017-2020), đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã đến dự và chỉ đạo; dự Đại hội còn có Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục. Tham dự Đại hội có 19 đảng viên của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Cục, xác định nhiệm vụ trọng tâm và duy trì sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ, lãnh chỉ đạo sâu sát, tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có diễn biến tư tưởng phức tạp, tập thể luôn đoàn kết, thống nhất; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức với công việc được giao được nâng lên; cải tiến lề lối, tác phong làm việc; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức tổ chức kỷ luật được nâng cao; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Chi bộ đã lãnh chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, tại Đại hội lần thứ XVII, Chi bộ Văn phòng xác định mục tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 là “Duy trì thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hoàn thành công việc được giao đúng thời gian quy định” các đại biểu đã tham gia thảo luận bổ sung vào báo cáo, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, cụ thể: Phấn đấu 100% Đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên trong Chi bộ không vi phạm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCHTW và Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị; 100% đảng viên và gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, đạt gia đình văn hoá hàng năm; kết nạp 01 đảng viên mới trở lên…

Đồng chí Hoàng Cừ - Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Quyền Cục trưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Văn phòng Cục, nhiệm kỳ 2017 – 2020.      Ảnh: Lã Việt Thắng

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phải khắc phục những khó khăn, tồn tại trong báo cáo chính trị đã nêu; trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; xây dựng Nghị quyết của Đại hội sát với tình hình thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả trong từng năm; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp Đảng uỷ Cục xây dựng các Chương trình, Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tiếp theo; tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng của từng đảng viên để có định hướng kịp thời; Chi bộ phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên, đồng thời phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên nâng cao nhận thức các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào Ban Chi uỷ. Đồng chí Lương Thị Kim Duyên – Chánh Văn phòng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng (nhiệm kỳ 2017-2020); Đại hội cũng đã bầu Phó Bí thư và Chi uỷ viên. Sau khi Đại hội kết thúc, Thường trực Đảng uỷ đã tổ chức, đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo, yêu cầu các đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc và trực thuộc dự Đại hội về triển khai, tiến hành Đại hội Chi bộ theo kế hoạch, chỉ đạo của Đảng bộ Cục.

Tags:

Tin khác: