Tin hoạt động Tin tức

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Hàng hoá chuẩn bị xuất qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ.             Ảnh: Hoàng Hà

 

- Ngày 13/10/2017 tại TCHQ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và Thông quan 24/7 khu vực miền Bắc.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, trong đó có việc đa dạng thêm hình thức, kênh thanh toán nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan đã xây dựng Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Mục tiêu của giải pháp nộp thuế điện tử và thông quan 24/7:

*. Đối với người nộp thuế:

- Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

- Người nộp thuế chủ động nộp tiền tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

- Nộp tiền vào NSNN không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm như Kho bạc, các tổ chức tín dụng.

- Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào NSNN, thống nhất với dữ liệu gốc của hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi nộp thuế

* Đối với cơ quan quản lý:

- Tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế và minh bạch hóa trong công tác thu nộp thuế.

- Đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi doanh nghiệp nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế.

- Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền do sai sót thông tin.

- Tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế.

- Phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ

 

*. Đối với ngân hàng thương mại:

- Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các khách hàng.

- Thu hút thêm khách hàng tiềm năng.

- Hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát.

- Tiết kiệm nhân lực do khách hàng chuyển từ kênh thanh toán tại quầy sang kênh thanh toán 24/7.

Đối với việc nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 sẽ có những lợi ích sau:

* Đối với người nộp thuế:

- Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

- Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

- Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Hải quan.

- Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

* Đối với cơ quan hải quan:

- Tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế.

- Đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi doanh nghiệp nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế.

- Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin.

- Tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế.

* Đối với ngân hàng thương mại phối hợp thu:

- Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các khách hàng.

- Thu hút thêm khách hàng tiềm năng.

- Hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát.

Tags:

Tin khác: