Tin hoạt động Sự kiện

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC HẢI QUAN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP.

Đoàn viên công đoàn Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống tại vườn rau đơn vị.

 

Thực hiện kế hoạch số: 05/ KH -CĐVC ngày 05/4/2017 của Công đoàn Viên chức Tỉnh Hà Giang về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức tỉnh, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Cục, tạo động lực cho việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác Công đoàn năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tới toàn thể đoàn viên công đoàn với những nội dung cụ thể, thiết thực như:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVCĐ, thông qua việc tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành; tiếp tục đẩy mạnh " Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân, các dân tộc tỉnh Hà Giang"…Nhằm xây dựng lực lượng CBCC Hải quan trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính nghiêm minh góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

  - Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, LĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” gắn với phong trào xây dựng người CBCC “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, có chất lượng, hiệu quả”; phong trào phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

- Duy trì và đẩy mạnh các phong trào TDTT-VHVN. Thực hiện tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho đoàn viên công đoàn tại đơn vị. Vận động đoàn viên công đoàn tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động.

Mỗi công đoàn bộ phận xây dựng và lựa chọn ít nhất 01 nội dung phong trào thi đua có ý nghĩa đặc thù, đặc trưng xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các công trình trọng điểm đăng ký với Công đoàn cơ sở để giám sát việc triển khai thực hiện. Riêng Công đoàn bộ phận Văn phòng Cục xây dựng phát triển vườn rau sạch để thực hiện gắn biển công trình chào mừng Đại hội lần thứ X Công đoàn Cục Hải quan nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn Cục phát huy trí tuệ của mình, hăng say công tác, lao động, vượt qua mọi khó khăn, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, đồng tâm, hành động quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua./.

 

Tags:

Tin khác: