Tin hoạt động Tin tức

CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG TẬP HUẤN THÔNG TƯ 65/2017/TT-BTC NGÀY 27/6/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH.

Đ/c Nguyễn Minh Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng chỉ đạo Hội nghị.

 

Ngày 21/9/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2018 cho Lãnh đạo và cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác nghiệp vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được tiếp thu các nội dung cơ bản của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam bao gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017. Danh mục 2017 tăng 1255 mã hàng so với Danh mục ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015, trong đó 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam được sử dụng để: Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa XK, NK; Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan; Đồng thời, phục vụ công tác quản lý nhà nước về XNK hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam mới này đã được chuẩn hóa các khái niệm trong việc phân loại hàng hóa XK, NK; giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp hoạt động XNK sử dụng các tên gọi và mã số có tính chuẩn mực, giúp doanh nghiệp phân loại các sản phẩm giao dịch được dễ dàng, tránh tình trạng hiểu “nước đôi” gây tranh cãi giữa doanh nghiệp và hải quan, đồng thời ngăn chặn được hành vi gian lận thương mại qua việc khai báo mã số hàng hóa. Danh mục được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ cam kết quốc tế, áp dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa, đưa các trích dẫn nguồn tra cứu cuối Chương như Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam để giải thích rõ về mặt hàng, Chú giải bổ sung SEN giải thích mặt hàng ở cấp độ 8 số để phục vụ công tác phân loại hàng hóa. Những thay đổi so với Danh mục ban hành kèm theo thông tư số 103/2015/TT-BTC tập trung vào một số nhóm ngành gồm: ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị, là những ngành hàng có sự phát triển về công nghệ, kỹ thuật hoặc dịch chuyển thương mại, cần tăng cường quản lý về môi trường, hóa chất độc hại…

Phát biểu tại hội nghị tập huấn Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, Đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tổ chức cho CBCC trong đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung của Thông tư, kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn và áp dụng chính xác nội dung thông tư này trong giải quyết công việc phát sinh liên quan Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tags:

Tin khác: