Tin hoạt động Sự kiện

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với cải cách thủ tục hành chính Hải quan năm 2016.

Ngày 18/5/2017, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3283/TCHQ-CCHĐH về việc thông báo kết quả khảo sát mức độ hành lòng của doanh nghiệp đối với cải cách thủ tục hành chính Hải quan năm 2016. 

Nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cũng cố mối quan hệ hợp tác giữa hải quan – doanh nghiệp. Năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan.

Cuộc khảo sát sử dụng phương pháp điều tra qua thư với 3.500 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và nhận được phản hồi của 1.035 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với nhiều năm kinh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính hải quan (74% là các doanh nghiệp có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên). Báo cáo kết quả khảo sát năm 2016 phân tích mức độ hài lòng của doanh nghiệp với từng lĩnh vực, so sánh với kết quả khảo sát năm 2015. Nhiều chỉ số đánh giá của doanh nghiệp về cải cách TTHC hải quan có nhiều cải thiện đáng kể so với năm 2015.Bên cạnh những chỉ số cải cách TTHC hải quan được doanh nghiệp đánh giá cao thì vẫn có những chỉ số chưa được cải thiện.

Để kết quả đánh giá của doanh nghiệp giúp ích cho việc cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyên truyền kết quả chung của cuộc khảo sát đến cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và hiểu được nội dung kết quả khảo sát. Từ đó có thể đưa ra đánh giá chính xác cho các cuộc khảo sát tiếp theo. Trên cơ sở kết quả năm 2016, các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra, thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo thống nhất thực hiện thủ tục hải quan tại cấp Cục, Chi cục tránh tình trạng quy định tại văn bản pháp luật thuận lợi nhưng thực hiện trên thực tế lại không đúng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát kỷ cương, kỷ luật của công chức nhằm xử lý triệt để tình trạng trả chi phí ngoài quy định. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc của công chức. Nghiên cứu, chủ động đề xuất giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả, nâng cao mức độ đánh giá của DN với hoạt động của cơ quan hải quan.

Trên cơ sở đó các đơn vị trong toàn ngành sẽ xây dựng các kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính hải quan cũng như sự phục vụ của công chức hải quan trong thời gian tới.

Tags:

Tin khác: