Tin hoạt động Sự kiện

Thông báo mời chào hàng gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Văn phòng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2013. đến 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2013 (trong giờ hành chính)1.

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, địa chỉ: tổ 8 - phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193 860689; Fax: 02193 866637;

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2013 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, địa chỉ: tổ 8 - phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

Tags: