Tin hoạt động Hải quan điện tử

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Tổng cục Hải quan được ban hành tại Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016. Từ ngày 01/3/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai và vận hành chính thức Hệ thống DVCTT với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan áp dụng trên toàn quốc, cho phép đối tượng thực hiện thủ tục là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả xử lý từ tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc.

 

Nếu người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống DVCTT thì không phải nộp hồ sơ giấy, trừ các trường hợp phải nộp/xuất trình các chứng từ là bản giấy như đã được hướng dẫn tại mục 3, công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016

 

Nếu doanh nghiệp có tài khoản VNACCS/VCIS thì có thể sử dụng tài khoản VNACCS/VCIS để đăng nhập Hệ thống DVCTT mà không cần đăng ký tài khoản mới trên Hệ thống DVCTT.

 

Với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống DVCTT. Nếu chữ ký số của doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng với cơ quan hải quan thì đăng ký tại đây.

 

           Địa chỉ cho các đối tượng là tổ chức, các nhân, doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống DVCTT của ngành Hải quan tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn

                                                                                                                                                                                        Bình Long

 

Tags: dvctt, haiquan, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Tin khác: