Tin hoạt động Sự kiện

Tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Hải quan Việt Nam

Ngày 09/9, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945/10/9/2016). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Hoàng Thế Duyên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các đồng chí: Nguyễn Minh Thành, Hoàng Cừ - Phó Cục trưởng; Thủ trưởng và đại diện CBCC, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

 

Description: D:\TRANG THONG TIN DIEN TU\NAM 2016\THANG 9\TIN-BAI NGAY 12-9\Tọa đàm_Duyên.JPG

Đồng chí Hoàng Thế Duyên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

 

Đồng chí Hoàng Cừ - Phó Cục trưởng đã ôn lại truyền thống 71 năm ngày truyền thống ngành Hải quan Việt Nam. Theo đó, kể từ khi thành lập cho đến nay, quá trình xây dựng, hoạt động của ngành Hải quan luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước, gắn liền với sự lớn mạnh, phát triển của Nhà nước dân chủ nhân dân, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước. Chặng đường 71 năm qua, các thế hệ CBCC người lao động Hải quan đã hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong 30 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới và mở cửa hội nhập với thế giới, ngành Hải quan đã thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, có nhiều nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút vốn đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngành Hải quan vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chính sách pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 27 năm, kể từ khi tái lập, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã giải quyết thủ tục hải quan với tổng kim ngạch hàng hóa XNK đạt trên 2.306 triệu USD; kim ngạch hàng hóa XNK năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 1992 đạt 0,658 triệu USD đến  năm 2000 đạt 17,2 triệu USD tăng 26,13 lần so với năm 1992; năm 2010 đạt 181,1 triệu USD tăng 10,52 lần so với năm 2000. Năm 2015 đạt 215,46 triệu USD và năm 2016 (tính đến ngày 15/8/2016) đạt 764,75 triệu USD. Đồng thời, đã làm thủ tục cho hàng chục ngàn lượt phương tiện vận tải và hành khách XNC theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của Cục đến nay có bước chuyển biến rất tích cực. Cục đã triển khai thực hiện quyết liệt Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan, không để xẩy ra thất thu thuế. Số thu những năm gần đây tăng cao so với những năm đầu mới tái thành lập. Năm 1992: 1,16 tỷ; năm 2000: 67,53 tỷ; năm 2005: 77 tỷ; năm 2010: 317,17 tỷ; năm 2011: 531,6 tỷ là số thu nộp NSNN tăng đột biến, tăng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay số thu thuế XNK giảm nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch giao do những yếu tố khó khăn khách quan tác động, nguồn thu trên địa bàn không ổn định, chỉ tiêu giao quá cao không sát với tình hình hoạt động XNK trên địa bàn. Tuy nhiên, Cục đã có nhiều quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc có hiệu quả, không để xảy ra diễn biến tình hình phức tạp, điểm nóng các vụ buôn lậu lớn, có tổ chức tại địa bàn hoạt động quản lý của Hải quan, các hành vi vi phạm đã được phát hiện xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, góp phần làm lành mạnh thị trường, bảo hộ sản xuất trong nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

 

Description: D:\TRANG THONG TIN DIEN TU\NAM 2016\THANG 9\TIN-BAI NGAY 12-9\Tọa đàm_Cừ.JPG

Đồng chí Hoàng Cừ - Phó Cục trưởng ôn lại truyền thống 71 năm ngày truyền thống ngành Hải quan Việt Nam

 

Buổi tọa đàm cũng nhận được các ý kiến tham luận từ đại diện các đơn vị Hải quan cơ sở, đại diện Đoàn Thanh niên, phụ nữ với những suy nghĩ, cảm nhận và đề ra ý thức trách nhiệm của từng cá nhân góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Hải quan nói chung và Hải quan Hà Giang nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Hoàng Thế Duyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chia sẻ những trăn trở với tư cách là người thủ trưởng đứng đầu của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về Hải quan, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh so với quy định chung của ngành Hải quan và chỉ tiêu của tỉnh Hà Giang đề ra, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư thương mại, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. Duy trì vận hành ổn định và thông suốt hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS gắn với thực hiện nghiêm túc cam kết Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

- Quyết tâm phấn đấu thu đạt chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao hàng năm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, không để xảy ra tình hình phức tạp, điểm nóng thuộc địa bàn quản lý hải quan. Hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang.

- Xây dựng lực lượng, từng bước đổi mới cơ bản phương thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên mô tả vị trí việc làm, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu suất làm việc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật nhằm đề cao được vai trò trách nhiệm của CBCC trong khi thi hành công vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên được tuân thủ nghiêm túc, chế độ báo cáo được duy trì kịp thời, chính xác sẽ nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về Hải quan góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kiên quyết với các cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm pháp luật, tham nhũng trong khi thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm của CBCC.

- Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng cục Hải quan, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp; sự phối hợp của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục; Đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể đội ngũ CBCC, người lao động trong toàn Cục.

Tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các ngành, các cấp và sự ủng hộ của nhân dân, với truyền thống vẻ vang của Hải quan Việt Nam, Hải quan Hà Giang sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện./.

Tags:

Tin khác: