Tin hoạt động Sự kiện

Ngành Hải quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ cao nhất

Đến nay, các dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan đã tiếp cận được hầu hết tiêu chuẩn của mức độ 4- mức độ cao nhất về dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, ngành Hải quan đã cung cấp 181 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 167 dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính. Hầu hết thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4-cấp độ cao nhất hiện nay ở nước ta. Với số lượng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hiện nay, cơ quan Hải quan tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp được thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục với phương tiện vận tải đường biển bằng phương thức điện tử (qua mạng internet)…

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 4 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Có thể nói Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) đã cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, ví dụ tra cứu biểu thuế, mã số HS; tư vấn, hỗ trợ chính sách pháp luật Hải quan... Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử các Cục Hải quan địa phương được kết nối với Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Tổng cục Hải quan là một trong những Bộ, ngành có số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 nhiều nhất hiện nay. Cụ thể, năm 2016, ngành Hải quan đã nâng cấp, xây dựng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Hải quan để đảm bảo dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 theo lộ trình của Bộ Tài chính. Các dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan đã tiếp cận được hầu hết tiêu chuẩn của mức độ 4- mức độ cao nhất về dịch vụ công trực tuyến của nước ta hiện nay. Việc xác định mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến được căn cứ vào Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Để đạt được dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực hải quan, căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1605/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Hải quan phải cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến các thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ hải quan điện tử; quản lý cấp giấy phép trực tuyến trong lĩnh vực hải quan; quản lý thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài ra, cơ quan Hải quan phải giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin về thuế, trạng thái hồ sơ hải quan. Đối với công tác quản lý cấp giấy phép trực tuyến trong lĩnh vực hải quan, hiện nay Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương thưc hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử đối với nhiều thủ tục liên quan đến phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo kế hoạch, trong tháng 6/2016, NSW sẽ được mở rộng kết nối với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường. Liên quan đến thủ tục quản lý thu thuế, phí, lệ phí trong hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan Hải quan cũng đang đẩy mạnh việc thu thuế, lệ phí và bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại. Hiện nay đã có 19 ngân hàng thương mại lớn trong và ngoài nước tham gia.

Đối với dịch vụ tra cứu thông tin về thuế, trạng thái hồ sơ hải quan, hiện nay, cơ quan Hải quan đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu được thông tin nợ thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan(www.customs.gov.vn). Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện để cung cấp thêm dịch vụ liên quan đến việc tra cứu tình trạng nộp thuế và trạng thái hồ sơ của doanh nghiệp. Bên cạnh các dịch vụ nêu trên, thông qua Cổng thông tin điện tử, Tổng cục Hải quan còn cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, như: Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS; tư vấn, hỗ trợ về chính sách, pháp luật hải quan; tra cứu biểu thuế, phân loại hàng hóa, mã số HS; in bảng kê mã vạch phương tiện vận tải; thống kê hải quan; tiếp nhận thông tin doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về hải quan; cập nhật các văn bản mới của Tổng cục Hải quan…Các thông tin về dịch vụ công nêu trên được Tổng cục Hải quan cập nhật thường xuyên giúp cho người dân, doanh nghiệp kịp thời cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan, quy trình thủ tục hải quan; thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu; giải đáp các vướng mắc về chính sách, pháp luật về hải quan…

Căn cứ các quy định và thực tế triển khai của cơ quan Hải quan, có thể nói, Tổng cục Hải quan đã đạt được hầu hết các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo định hướng của Bộ Tài chính, về cơ bản, đến năm 2020, ngành Tài chính sẽ hoàn thành xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin lớn; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thiết lập hệ thống thông tin quản lý (MIS), tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tự động hóa ít nhất 90% khối lượng công việc trong tất cả các chức năng quản lý thuế đối với cơ quan Thuế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên cho hầu hết các giao dịch với người dân và doanh nghiệp, đơn vị có quan hệ với ngân sách, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan./.

Tags:

Tin khác: