Tin hoạt động Sự kiện

Năm 2013 - Tập trung triển khai thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giai đoạn 1

Ngày 15/04/2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BCĐASW về kế hoạch công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Trong năm 2013, Ban chỉ đạo tập trung vào các hoạt động triển khai thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giai đoạn 01 theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: thông qua Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg; Xây dựng, triển khai Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia và kết nối Cổng thông tin này với các hệ thống thành phần của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải. Cổng thông tin này, theo dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 8/2013.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng tập trung vào việc chuẩn bị kết nối các thủ tục hành chính và thực hiện công tác chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg trong phạm vi các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường.

Tags: