Tin hoạt động Sự kiện

Các Bộ ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW)

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) là một giải pháp quan trọng để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Hiện nay Chính phủ đã và đang chỉ đạo các ngành triển khai một cách quyết liệt nhằm hiện thực hóa cam kết của Việt Nam trong thực hiện NSW để tiến đến kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Ngày 31/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 48/2011/QĐ-TTG về việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia.Thời gian thí điểm được chia thành 2 giai đoạn, đến nay các Bộ ngành đã đưa vào thí điểm 29 thủ tục hành chính cùng với thủ tục thông quan hải quan. Đồng thời đã đưa những nội dung cơ bản về pháp lý trong triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia để đưa vào Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan năm 2014 là nền tảng cơ bản tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ thí điểm sang triển khai chính thức.

Theo đó, cơ chế một cửa Quốc gia là việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.

Trước đây để làm thủ tục cho một lô hàng xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, các doanh nghiệp phải trực tiếp liên hệ đến nhiều đơn vị như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch động, thực vật, Kiểm dịch y tế…, nơi thì xử lý thủ tục bằng phương thức điện tử, nơi giải quyết thủ công dẫn đến mất rất nhiều thời gian, chi phí. Nhưng Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, vì doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin đến một đầu mối duy nhất là Cổng thông tin NSW và nhận kết quả phản hồi từ đây. Việc gửi và nhận thông tin được thực hiện qua phương thức điện tử. Như vậy việc triển khai thực hiện quyết liệt Cơ chế một cửa Quốc gia bên cạnh việc đem lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình “điện tử hóa” trong giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành có liên quan.

Tính đến nay đã có 6 Bộ ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) gồm: Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 6-5-2015 Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ công bố chính thức mở rộng Cơ chế một cửa Quốc gia áp dụng tại cảng biển quốc tế thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Bà Rịa- Vũng Tàu. Tổng số thủ tục hành chính của các Bộ: Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương gồm 6 thủ tục gồm: Thủ tục với tàu biển xuất cảnh; thủ tục với tàu biển nhập cảnh; thủ tục với tàu biển quả cảnh; Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D; cấp phép nhập khẩu chất làm suy giảm tầng ô-zôn; cấp giấy phép nhập khẩu ô tô phân khối lớn. Tổng số thủ tục hành chính của 3 bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và BộTài nguyên và Môi trường dự kiến khoảng 30 thủ tục. Giai đoạn trước mắt, các bộ, ngành sẽ thí điểm trước ở một số thủ tục nhất định. Cụ thể, Bộ Y tế sẽ thực hiện 2 thủ tục liên quan đến Quy trình xác nhận đạt yêu cầu NK của cơ quan Nhà nước về chất lượng thực phẩm NK; và Quy trình đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (lĩnh vực quản lý của Cục An toàn thực phẩm);

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có 3 lĩnh vực gồm: Biến đổi khí hậu; Môi trường; Địa chất và Khoáng sản. Trong đó, lĩnh vực Biến đổi khí hậu có các thủ tục thực hiện tại Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu gồm: Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất polyol trộn sẵn HCFC-141b; Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC. Lĩnh vực Môi trường có các thủ tục: Đăng ký XK chất thải nguy hại (thực hiện tại Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường - Tổng cục Môi trường); Đăng ký tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu chất thải nguy hại (thực hiện tại Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường); Quyết định chỉ định đơn vị giám định phế liệu NK. Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản có một thủ tục là Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài (thực hiện tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam);

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có 2 thủ tục hành chính thực hiện đầu tiên là: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản NK (Trung tâm Kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm nuôi trồng thủy sản - Tổng cục Thủy sản); thủ tục Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Cục Chăn nuôi). Sau khi tham gia kết nối, từ nay đến cuối năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục triển khai chính thức 7 thủ tục hành chính tại Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Cục Trồng trọt.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) từ nay đến cuối năm 2015 phải khẩn trương hoàn thành kết nối tất cả các thủ tục liên quan. Với 3 bộ dự kiến kết nối thời gian tới gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ phải chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng để kết nối vào quý IV-2015. Đây là các tiền đề quan trọng để Việt Nam kết nối vào Cơ chế một cửa ASEAN theo cam kết của Chính phủ./.

Tags:

Tin khác: