Tin hoạt động Sự kiện

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG

Ngày 28/11/2014, tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đối với đồng chí Hoàng Cừ.

Tới dự có Phó vụ trưởng Vụ TCCB Tổng cục Hải quan Nguyễn Duy Thông; đại diện Ban  tổ chức Tỉnh ủy Hà giang và cán bộ chủ chốt Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Cừ, Phó vụ trưởng Vụ TCCB Tổng cục Hải quan Nguyễn Duy Thông mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Hoàng Cừ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, bám sát vào kế hoạch phát triển, hiện đại hóa của Ngành, của đơn vị để có chương trình hành động phù hợp, cùng với ban lãnh đạo Cục Hải quan Hà Giang xây dựng đơn vị đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Cừ phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã thường xuyên quan tâm, Lãnh chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. Trên cương vị công tác mới, Phó Cục trưởng Hoàng Cừ hứa sẽ luôn luôn giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, chấp hành thực hiện nghiêm túc các chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành đề ra; luôn rèn luyện phấn đấu phẩm chất đạo đức cách mạng, làm việc công tâm, dân chủ minh bạch vì nhiệm vụ chung không để xảy ra sai phạm; cùng tập thể Lãnh đạo Cục lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tags:

Tin khác: