Tin hoạt động Sự kiện

CHI BỘ HẢI QUAN TUYÊN QUANG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI.

Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-ĐUK ngày 03/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang về việc kết nạp đảng viên mới và sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, ngày 22/10 Chi bộ Hải quan Tuyên Quang trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Ngô Hoài Phương.

Trong không khí trang nghiêm, đúng Điều lệ Đảng, đ/c Ngô Hoài Phương bày tỏ niềm vinh dự, sự tự hào được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi nhận được quyết định, đ/c Phương đọc lời tuyên thệ, nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu và lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi bộ Đ/c Bí thư Mai Trọng Loan đã giao nhiệm vụ cho Đ/c Đảng viên mới và đ/c Đảng viên đã được Chi bộ phân công dìu dắt đ/c Phương tiếp tục giúp đỡ để Đ/c phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng trở thành những hạt nhân gương mẫu để các quần chúng khác noi theo. Đ/c Bí thư cũng khẳng định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ Hải quan Tuyên Quang nhằm bổ sung cho Chi bộ Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Sau khi nghe Đ/c Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ, Đ/c Phương xin nhận các nhiệm vụ được giao và xin hứa phấn đấu thực hiện xuất sắc 5 nhiệm vụ được giao để sau 12 tháng thử thách được trở thành đảng viên chính thức,… để góp phần quan trọng vào sự phát triển của Chi bộ Hải quan Tuyên Quang cũng như Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

Tags:

Tin khác: