Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 09/08/2019

Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp tổ chức hàng năm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

 

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 202, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác cải cách hành chính một cách có hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và tư thương.

Ngoài việc ban hành kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm Cục Hải quan tỉnh Hà Giang năm 2019, Lãnh đạo Cục thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra về công tác CCHC đặc biệt là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình thủ tục hải quan, các văn bản về chính sách trong quản lý nhà nước về hải quan tại bộ phận một cửa và địa điểm làm thủ tục hải quan; duy trì công tác tuyên truyền qua trang thông tin điện tử (website) của Cục, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế.

   Cục Hải quan Hà Giang đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao đang thực hiện tại đơn vị, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan; nghiên cứu, rà soát các văn bản liên quan đến thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan nhằm kịp thời phát hiện những điểm không còn phù hợp, làm hạn chế đến thời gian thông quan hàng hóa, không hiệu quả trong công tác quản lý để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức nghiên cứu, tham gia 82 ý kiến vào dự thảo Thông tư và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Tỉnh uỷ, các Sở ban ngành khác.

Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, đề án nộp thuế điện tử 24/7 trong hoạt động quản lý Hải quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tư thương trong hoạt động xuất nhập khẩu.Chỉ đạo các đơn vị hải quan cơ sở thực hiện giải quyết thủ tục hải quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không gây ách tắc, chậm chễ đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin về chính sách mới cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan bằng nhiều hình thức như: trao đổi, hướng dẫn trực tiếp; thông qua hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp. Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, địa điểm làm thủ tục hải quan và trên trang thông tin điện tử Website của Cục để người khai hải quan và người nộp thuế biết thực hiện và giám sát việc thực hiện đối với cơ quan hải quan. Thực hiện công khai 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thực hiện tốt các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng với trách nhiệm cao và công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân qua đường dây nóng về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và các công chức gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tới các đơn vị, doanh nghiệp về nộp các khoản vào NSNN bằng hình thức thanh toán không dung tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hang thương mại để chuyển vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc nhà nước. Thực hiện công khai thông tin nợ thuế của các doanh nghiệp nợ thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, tiếp nhận các vướng mắc để hướng dẫn và giúp đỡ doanh nghiệp.Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt cho 02 doanh nghiệp. Trong đó đã có 01 doanh nghiệp được cấp thẩm quyền ra quyết định xóa nợ theo quy định.

Thực hiện ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và quản lý nội bộ với các trang thiết bị hiện đại để thực hiện thủ tục hải quan được nhanh chóng như: Hệ thống thông quan tự động, hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho, bãi đối với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm tập kết và kho ngoại quan, máy soi hành lý, cân điện tử tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; hệ thống Edoc-Customs trong quản lý công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, đảm bảo yếu tố kịp thời trong hoạt động điều hành, quản lý của lãnh đạo.

          Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan đã tiếp nhận và thực hiện giải quyết 16.430 hồ sơ, 100% hồ sơ đều được giải quyết và trả kết quả đúng hạn, không có trường hợp trả chậm hoặc không được giải quyết. Tổng trị giá kim ngạch XNK trong 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 15/6/2019) đạt 260,1 triệu USD, tăng 10,1 % so với cùng kỳ năm trước; thu nộp NSNN được 138,7 tỷ đồng, tăng 6,0 % so với cùng kỳ năm trước ( So với chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao đạt 52,33%; so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao đạt 49,53%); đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13 trường hợp vi phạm pháp luật Hải quan, phạt tiền 315,95 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước (Ngoài ra còn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đồn Công an Thanh Thủy, Trạm Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Xín Mần bắt giữ  05vụ/07 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 274,3 kg pháo các loại, 190 bao thuốc lá điếu do Trung Quốc sản xuất và 47 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc). Không có trường hợp cán bộ công chức hải quan nào vi phạm các quy định của ngành về kỷ luật kỷ cương hành chính trong khi thi hành công vụ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Cục với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nắm và hiểu rõ về các TTHC, xóa bỏ những rào cản rườm rà về TTHC, giảm đáng kể chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần  nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian tới Cục Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Hà Giang về công tác CCHC trong lĩnh vực hải quan; kế hoạch của Cục về thực hiện nghị quyết số 02/NQ - CP ngày 01/01/2019 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu NSNN theo tinh thần Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 của TCHQ. Duy trì và thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến; khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, các trang thiết bị công nghệ thông tin, máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường kiểm tra về công tác CCHC và việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CBCC, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, coi kết quả việc thực hiện CCHC và chấp hành kỷ luật kỷ cương tại mỗi đơn vị là một trong những chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống, phát hiện và xử lý “ tham nhũng vặt”…

 

Lương Duyên

Cục Hải Quan Hà Giang

Tổ 8, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3.868.102; Fax: 0219.3.866.637