Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang - Cơ quan tham mưu đắc lực và hiệu quả

Ngày đăng: 31/08/2015

Sau khi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 kết thúc, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được bình thường hóa, để kịp thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về Hải quan tại các cặp cửa khẩu trên tuyến biên giới của tỉnh Hà Tuyên, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 127/TCHQ-TCCB ngày 19/5/1989 thành lập Hải Quan tỉnh Hà Tuyên trực thuộc Tổng cục Hải quan. Khi đó, Văn phòng Cục được thành lập với tên gọi là Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị.

Ngày 27/11/1991, Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị được đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính theo Quyết định số 258/TCHQ-TCCB của Tổng cục Hải quan. 

Ngày 16/6/2000 sáp nhập (Văn phòng, Phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và bộ phận tin học) thành Phòng Tổng hợp và Tin học theo Quyết định số 246/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Ngày 16/12/2001 đổi tên (Phòng Tổng hợp và Tin học) thành Văn phòng theo Quyết định số 1323/QĐ-TCCB của Tổng cục Hải quan làm công tác tham mưu, giúp Cục trưởng Hải quan tỉnh về công tác Văn phòng; công tác Tổ chức cán bộ; công tác Thanh tra; công tác Tài vụ - Quản trị.

Hiện nay, với biên chế 26 CBCC và hợp đồng lao động (trong đó 57,7% trở lên có trình độ đại học trở lên; 19,2% có trình độ cao đẳng và trung cấp), Văn phòng đã tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Những ngày đầu mới tái thành lập, Văn phòng Cục gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, nhưng đã quyết tâm phấn đấu từng bước vượt qua, tham mưu, tổ chức triển khai tốt công tác chuẩn bị để tổ chức lễ ra mắt chính thức Hải quan Hà Tuyên (ngày 23/2/1990) đi vào hoạt động, tạo tiền đề cho công tác xây dựng đơn vị ngày càng  vững mạnh về mọi mặt phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị được giao.

Trải qua 25 năm, trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, với nhiều tên gọi khác nhau, Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Tham mưu về công tác văn phòng: Đã tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Cục; theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, chấp hành Quy chế làm việc của Cục, tổng hợp báo cáo thông tin của các đơn vị; làm tốt đầu mối phối hợp giữa các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt các tài liệu phục vụ hội nghị sơ, tổng kết, giao ban của lãnh đạo Cục...; thực hiện nghiêm túc chế độ, quy định báo cáo định kỳ, đột xuất.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC và người lao động về chủ trương chính sách, quy định của nhà nước, của Bộ Tài chính, TCHQ về hoạt động công tác hải quan. Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Luật TĐKT.

Triển khai thực hiện tốt công tác Văn thư, Lưu trữ đúng quy định; đảm bảo công tác thông tin liên lạc. Đảm bảo công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cục hải quan tỉnh; đảm bảo thường trực bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, cơ quan sáng xanh, sạch đẹp

Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ: Đã tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổng hợp kế hoạch về tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, biên chế, tuyển dụng, hợp đồng lao động; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; chế độ chính sách cán bộ công chức; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn xây dựng phát triển của Ngành Hải quan. Đã tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục trình TCHQ quyết định thành lập các đơn vị: Đội kiểm soát Hải quan cơ động (1990); tổ Kế toán - Tài vụ (1990); Đội KSHQ số 2 (1990); Phòng Kế toán - Tài vụ (1994); Phòng Thanh tra (1994); Tổ công tác Hải quan Nghĩa Thuận (1995); Phòng Điều tra CBL (1995); Hải quan cửa khẩu Săm Pun (1999). Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, sáp nhập (Văn phòng, Phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và bộ phận tin học) thành Phòng Tổng hợp và  Tin học; (Phòng Điều tra chống buôn lậu và bộ phận xử lý) thành Phòng Điều tra CBL và xử lý; (Phòng Giám sát quản lý về Hải quan và Phòng Kiểm tra thu thuế XNK) thành Phòng Giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu. Giải thể Tổ công tác Hải quan Nghĩa Thuận. Tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quyết định của Tổng cục Hải quan, đổi tên (Phòng Tổng hợp và Tin học) thành Văn phòng; sáp nhập (Phòng Giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu, Phòng Điều tra CBL và xử lý) thành Phòng Nghiệp vụ; sắp xếp lại và đổi tên các đơn vị hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát chống buôn lậu thành Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy; Chi cục Hải quan cửa khẩu Phó Bảng; Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun; Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần; Đội Kiểm soát Hải quan); Thành lập Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (2001); thành lập Phòng Kiểm tra sau thông quan (2003); thành lập Tổ Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục HQCK Thanh Thủy (2011); tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục xây dựng đề án thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang. Ngày 19/02/2013, Bộ Tài chính ra Quyết định số 313/QĐ-TCHQ về việc thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang; Thành lập Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục HQ Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 2104/QĐ-TCHQ,ngày 24/6/2013 của Tổng cục Hải quan.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại, đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao. Đến nay, toàn Cục có 139 biên chế và hợp đồng lao động, trong đó: trình độ Thạc sỹ: 06 đ/c chiếm 4%; trình độ Đại học: 86 đ/c chiếm 61%; Cao đẳng và Trung cấp: 39 đ/c chiếm 28%. Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp: 23 đ/c chiếm 16%, Quản lý nhà nước 30 đ/c chiếm 21%.

Tham mưu về công tác tài vụ quản trị: Đã tích cực tham mưu lập dự toán ngân sách hàng năm của Cục và thực hiện dự toán khi được phê duyệt; đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của Cục; thực hiện có hiệu quả tiết kiệm chi thường xuyên hàng năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, cấp phát, theo dõi sử dụng các trang thiết bị, phương tiện vật tư, xăng dầu, ấn chỉ nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc và thực hiện công tác kế toán ấn chỉ theo quy định. Tham mưu đề xuất phương án xây dựng, cải tạo sửa chữa trụ sở, trang bị thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động công tác chuyên môn của toàn Cục. Đến nay, tại các đơn vị hải quan cơ sở và cơ quan Cục Hải quan tỉnh đều có trụ sở làm việc khang trang; được trang cấp tương đối đầy đủ phương tiện ôtô, xe máy, thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; dụng cụ nhà ăn để phục vụ đời sống sinh hoạt. Tại Chi cục HQCK quốc tế Thanh Thủy có phát sinh lưu lượng hàng hóa XNK, phương tiện và hành khách XNC lớn đã được trang bị lắp đặt cân điện tử, máy soi camera, chó nghiệp vụ để hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ. Trang bị lắp đặt Hệ thống máy tính đầy đủ, có máy chủ, máy trạm được kết nối thông suốt từ Cục Hải quan tỉnh đến các đơn vị Hải quan trực thuộc và Tổng cục Hải quan; từ Cục Hải quan tỉnh đến các ngành trong Khối Tài chính phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp và công tác quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước.

Tham mưu về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan: Thực hiện Luật Hải quan năm 2001, Văn phòng đã tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan Hà Giang giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Toàn Cục đã hoàn thành cơ bản các nội dung theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục giai đoạn 2008-2010; giai đoạn 2011-2015 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt, cụ thể:  Năm 2008, Cục đã triển khai thành công hệ thống khai báo Hải quan từ xa tại Cục và tại Chi cục HQCK Thanh Thủy bước đầu tạo tiền đề cho việc triển khai hải quan điện tử. Năm 2012, triển khai thực hiện thủ tục Hải quan điện tử tại Chi cục HQCK Thanh Thủy tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thu hút đầu tư, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Dự án VNACCS/VCIS. Năm 2013 - 2014, triển khai Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) do Nhật Bản tài trợ. Ngày 15/5/2014, Hệ thống (VNACCS/VCIS) chính thức được vận hành thông suốt tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu trên toàn Cục theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan.  

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả: lắp đặt Hệ thống mạng LAN, WAN, INTERNET; thường xuyên nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, chương trình quản lý điều hành qua mạng Net.office, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp, giảm thiểu giấy tờ tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. Tham mưu, xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (năm 2009); tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (năm 2012) đưa vào áp dụng trong toàn Cục có hiệu quả; xây dựng và chính thức đưa Trang thông tin điện tử (Website) của Cục vào hoạt động (năm 2013). 

Tham mưu về công tác thanh tra: Đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật của nhà nước về Hải quan, các quy định của Bộ Tài chính, của Ngành Hải quan và các nhiệm vụ của cấp trên giao thuộc quyền quản lý của Cục; thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng... đã chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót xảy ra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, thực hiện quy chế làm việc, các quy định về chấp hành quy tắc ứng xử, lễ tiết tác phong, mang mặc trang phục Hải quan của CBCC, phòng ngừa vi phạm xảy ra và đã đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tham mưu công tác phụ trách giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn: Trong nhiều năm qua, thực hiện nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền địa phương giao cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang phụ trách giúp đỡ xã biên giới đặc biệt khó khăn trong việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Văn phòng đã tham mưu, giúp lãnh đạo Cục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ các xã: Sơn Vĩ - huyện Mèo Vạc; xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ; xã Xín Mần - huyện Xín Mần, xã Nàn Xỉn - huyện Xín Mần bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: xây dựng trường học, mua sắm dụng cụ học tập cho các cháu học sinh; hỗ trợ cây, con giống giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cử cán bộ tăng cường giúp xã Thu Tà - huyện Xín Mần.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng còn tích cực tham gia các phong trào thi đua; các hoạt động từ thiện nhân đạo, chương trình xóa đói giảm nghèo, chất độc gia cam, vì biển đảo quê hương... do Trung ương, địa phương và ngành phát động.

Với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Cục đã được cấp và ngành ghi nhận tặng thưởng: 1 Huân chương lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ Tài Chính; 04 Bằng khen của UBND tỉnh; 08 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 14 Giấy khen của Cục trưởng Hải quan tỉnh...

Trong những năm tiếp theo, Văn phòng Cục xác định tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

1. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan Hà Giang giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

 2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để xây dựng CBCC Văn phòng có phẩm chất và năng lực vừa hồng, vừa chuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

3. Nâng cao chất lượng và hoạt động công vụ của đội ngũ CBCC và người lao động thuộc Văn phòng, phấn đấu xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiện vụ, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.

 4. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của CBCC và người lao động; tham gia tích cực các phong trào thi đua, quyên góp từ thiện nhân đạo do Cục phát động.

Phát huy thành tích đã đạt được, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và ủng hộ tích cực của các tổ chức đoàn thể thuộc Cục, Văn phòng sẽ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao./.

Phùng Thái Tông

Cục Hải Quan Hà Giang

Tổ 8, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3.868.102; Fax: 0219.3.866.637