Cục Hải quan tiếp tục hỗ trợ Bò sinh sản cho hộ nghèo của xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần theo Kế hoạch phát triển “Ngân hàng Bò” tỉnh Hà Giang

Ngày đăng: 19/12/2014

  Đ/c Hoàng Thế Duyên - Cục trưởng Cục Hải quan trao bò cho hộ nghèo của xã                                                                                                                                               Ảnh : Vũ Toàn                                               

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 11/6/2013 của Tỉnh ủy về phát triển “ Ngân hàng Bò” tỉnh Hà Giang, Cục Hải quan đã phát động đợt ủng hộ quyên góp của CBCC và người lao động trong toàn Cục bằng tiền lương hàng tháng để mua bò cái sinh sản hỗ trợ hộ nghèo của xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần - xã biên giới đặc biệt khó khăn do Cục Hải quan phụ trách giúp đỡ theo phân công của Tỉnh. Chỉ đạo  lãnh đạo Chi Cục HQCK Xín Mần tìm mua bò cái sinh sản trên địa bàn xã hoặc các xã lân cận; phối hợp với Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền xã lựa chọn hộ nghèo trong tổng số hộ nghèo của xã có đủ các điều kiện theo quy định để bố trí hỗ trợ; thống nhất địa điểm giao nhận bò với Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền xã và hộ nghèo được hỗ trợ bò; báo cáo Lãnh đạo Cục để bố trí thời gian vào trao bò cho hộ nghèo.

Ngày 18/12/2014, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh đã vào thăm, làm việc với cấp uỷ, chính quyền và trao bò cho hộ nghèo của xã. Theo kế hoạch phát triển ngân hàng bò của Tỉnh, Cục Hải quan đã hỗ trợ hộ nghèo của xã Nàn Xỉn 2 con bò cái sinh sản tổng trị giá 38 triệu đồng, góp phần động viên , tạo điều kiện giúp hộ nghèo phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và thêm tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Tin: Phùng Thái Tông

Cục Hải Quan Hà Giang

Tổ 8, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3.868.102; Fax: 0219.3.866.637