Trang chủ Thông tin liên hệ


CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Tổ 15 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 84-0219.3.868.102 - Fax: 84-0219.3.866.637 - Email: hqhagiang@customs.gov.vn
 
Họ và tên*
Ngày sinh
Điện thoại*
Email*
Địa chỉ*
Nội dung*
Mã xác nhận*
Reset