Giới thiệu Danh bạ điện thoại

LÃNH ĐẠO CỤC

 

Họ và tên

Số máy

cố định/Email

Số máy

di động

Hoàng Cừ

Cục trưởng

3.866 462

hcu.chq@hagiang.gov.vn

0915 567 166

Nguyễn Minh Thành

Phó Cục trưởng

3.866 622

thanhnmhqhg@customs.gov.vn

0983 116 616

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

Fax: 02193.866.637

Email: vanphonghqhg@customs.gov.vn

 

Họ và tên

Số máy

cố định/ công vụ

Số máy di động cá nhân

Nguyễn Thành Biên

Phó Chánh văn phòng PTr

3.860 689

 

0915 390 279

 

Trịnh Doãn Diện

Phó Chánh văn phòng

 

0976 018 999

Thanh tra

3.860 794

 

Tài vụ

3.868 003

 

T.hợp – G.V. Đảng ủy

3.868 102

 

Tổ chức cán bộ và  Thi đua khen thưởng

3.862 909

 

Văn thư – lưu trữ

3.866 637

 

Quản trị - XDCB

3.860 689

 

Thường trực – Bảo vệ

3.866 286

 

 

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ

 Fax: 02193.867 056

Email: phongnvhqhg@customs.gov.vn

 

Họ và tên

Số máy

cố định/ công vụ

Số máy di động

cá nhân

Lương Thị Kim Duyên

Trưởng phòng

CQ: 3.866 621

DĐ: 0983 829 566

0944 266 525

 

Nguyễn Bích Thủy

Phó Trưởng phòng

3.867 056

0816 586 678

Phạm Thị Kim Hoa

Phó Trưởng phòng

 

0388 123 569

Dương Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

3.866 663

0974 975 975

CHI CỤC HQCK QUỐC TẾ THANH THỦY

Fax: 3. 882 135 (Văn thư); 3.882 104 (Đội NV)

Email: thanhthuyhqhg@customs.gov.vn

 

Họ và tên

Số máy cố định/ công vụ

Số máy di động cá nhân

Lương Trung Kiên

Chi cục trưởng

- CQ: 3.882 144

- DĐ: 0983.719.866

0984 995 666

Vi Quốc Thắng

Phó Chi cục trưởng

 

0838 277 277

Ngô Kim Thúy

Phó Chi cục trưởng

 

0913 304 289

Nguyễn Thị Quỳnh

Phó Chi cục trưởng

 

0949 063 186

 

Đội Nghiệp vụ

3.882 179

(trực quy trình)

Đội Tổng hợp

3.882 143

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SĂM PUN Fax:  3.858.671                

Email: sampunhqhg@customs.gov.vn

 

Họ và tên

Số máy

cố định/ công vụ

Số máy di động cá nhân

Mai Trọng Loan

 Chi cục trưởng

- CQ: 3.500 571

- DĐ: 0983 810 900

0912 606 041

Bùi Thế Thạch

Phó Chi cục trưởng

 

0912 082 190

Hoàng Thế Kiên

Phó Chi cục trưởng

 

0974 854 655

Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

3.859 513

 

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU XÍN MẦN

Fax:                       

Email: xinmanhqhg@customs.gov.vn

 

Họ và tên

Số máy cố định/ công vụ

Số máy di động cá nhân

Trần Khải Hoàn

Chi cục trưởng

0989 702 689

0912 479 737

Lê Hồng Quân

Phó Chi cục trưởng

 

0915 875 999

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN TUYÊN QUANG

Fax: 02073. 813 368

Email: tuyenquanghqhg@customs.gov.vn

 

Họ và tên

Số máy

cố định/ công vụ

Số máy di động cá nhân

Nguyễn Tứ

Chi cục trưởng

02073 813 288

0976 056 789

Phạm Văn Toàn

Phó Chi cục trưởng

 

0913 256 498