Giới thiệu Danh bạ điện thoại

 

LÃNH ĐẠO CỤC   

Họ và tên

Số máy cố định

Email

Số máy di động

Hoàng Thế Duyên

Cục trưởng

3.866 462

htduyen.chq@hagiang.gov.vn

0913 271 096 

Nguyễn Minh Thành

Phó Cục trưởng

3.868 389

thanhnm.chq@hagiang.gov.vn

0983116616

Hoàng Cừ

Phó Cục trưởng

3.866 622

hcu.chq@hagiang.gov.vn

0915 567 166

 

 

VĂN PHÒNG

Fax: 3.866.637– Email:vanphonghqhg@customs.gov.vn 

Họ và tên

Số máy cố định

Số máy di động công vụ

Số máy di động

 cá nhân

Lương Thị Kim Duyên

 Chánh Văn phòng

3.866 783

0983 829 566

0944 266 525

Nguyễn Thị Tú Hà

Phó Chánh văn phòng

3.868 003

 

0948 621 045

Nguyễn Thành Biên

 Phó Chánh văn phòng

3.860 689

 

0915 390 279

 

Thanh tra

3.860.794

 

 

Nguyễn Ngọc Luyện

 

 

0912 452 714

Trịnh Doãn Diện

 

 

0976 018 999

Tài vụ

3.868 003

 

 

Nguyễn Văn Khuê

 

 

0917 911 689

Hoàng Thanh Hương

 

 

0977 993 586

Lê Thị Thục

 

 

02193 606 799

Tổng hợp

3.868 102

 

 

Nguyễn Hoàng Hà

 

 

0913 376 377

Phùng Thái Tông

 

 

0972 438 555

Tổ chức cán bộ

3.862 909

 

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

016 89 11 27 89

Đàm Thị Lý

 

 

012 44 33 22 68

Nguyễn Đức Tuấn

 

 

0946 657 695

Thi đua, khen thưởng

 

 

 

Đặng Trần Phương

 

 

0974 024 996

Văn thư – lưu trữ

3.866 637

 

 

Nguyễn Thị Thủy

 

 

012 76 66 48 86

Nguyễn Thị Len

 

 

0915 273 796

Hồ Mai Phương

 

 

012 56 09 60 09

Quản trị - XDCB

3.860 689

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

 

016 83 64 00 74

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

0944 978 235

Phạm Văn Toán

 

 

0964 569 458

Thường trực – Bảo vệ

3.866 286

 

 

Mai Văn Chiến

 

 

016 88 36 81 33

Lưu Tiến Thành

 

 

0977 625 525

Đội xe – Tạp vụ

 

 

 

Vũ Xuân Thu

 

 

0912 644 199

Trần Đức Tuyến

 

 

0978 419 968

Mai Tường Diệp

 

 

0964 019 188

Hoàng Thúy Dưng

 

 

0948 271 011

Tiêu Thị Thùy Vân

 

 

0966 378 334

 

 PHÒNG NGHIỆP VỤ

 Fax: 3.867 056 – Email: phongnvhqhg@customs.gov.vn Họ và tên

Số máy cố định

Số máy di động công vụ

Số máy di động

 cá nhân

Mai Tường Hướng

Trưởng phòng
3.866 621 0983 597 017

 0983 597 017

Nguyễn Thị Quỳnh

Phó Trưởng phòng
3.867 056

 

 0949 063 186

Lê Hồng Quân

Phó Trưởng phòng
 3.866 663

 

0915 875 999 

Bộ phận CNTT

3863.293 

 

 

Phạm Bình Long

 

 

 0984 036 999

Nguyễn Hữu Quý  

 

 0918 268 799

Bộ phận Giá + Thuế

3.866 663 

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

 0946 071 909

Vi Thị Huệ

 

 

 0976 818 898

Bộ phận Giám sát 3.867 056    
Đinh Đức Minh     0977 864 079
Trần Đức Cường     0982 744 669
Bộ phận QLRR 3.860 410    
Hoàng Thị Phượng     0913 530 625
Nguyễn Ánh Nguyệt     0949 098 016