Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Nghị quyết 26-NQ/TW 
Ngày ban hành 19/05/2018
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Bộ và các cơ quan ngang bộ khác 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Nguyễn Phú Trọng 
Trích yếu Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây đựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn