Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Thông tư 07/2018/TT-BCT 
Ngày ban hành 26/04/2018
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ và các cơ quan ngang bộ khác 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Trần Tuấn Anh 
Trích yếu Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm az 
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn