Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Kế hoạch số 660/KH-HQHG 
Ngày ban hành 27/04/2018
Loại văn bản Khác
Cơ quan ban hành Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Nguyễn Minh Thành 
Trích yếu Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của  
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn