Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Nghị quyết 10/NQ-CP 
Ngày ban hành 03/02/2018
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Chính phủ 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Nguyễn Xuân Phúc 
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu BCHTW Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ ch 
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn