Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Nghị quyết 18-NQ/TW 
Ngày ban hành 25/10/2017
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Khác 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Nguyễn Phú Trọng 
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khoá XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn