Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Nghị quyết 97/NQ-CP 
Ngày ban hành 02/10/2017
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Chính phủ 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Nguyễn Xuân Phúc 
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5, khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doan 
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn