Trang chủ THƯ VIỆN VĂN BẢN Chi tiết văn bản

Số hiệu Thông tư 93/2017/TT-BTC 
Ngày ban hành 19/09/2017
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Khác 
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điểu 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BT 
File đính kèm Tải xuống  
Toàn văn