Hỏi đáp

 • Số liệu thống kê về xuất nhập khẩu

  Anh (Chị) có thể liên hệ Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Đt: 02193867056 hoặc Email: phongnvhqhg@customs.gov.vn để có thông tin chỉ tiết.

  Xem thêm
 • Muốn Khai Hải quan điện tử.

  Đề nghị Chị  tới Cơ quan Hải quan đăng ký UsernamePassword để thực hiện việc khai hải quan điện tử.

  - Người khai hải quan chuẩn bị trang thiết bị công nghệ thông tin như máy vi tính có nối mạng internet, máy in,...

  - Cài đặt chương trình phần mềm khai hải quan điện tử cho các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu,...

  Mọi vướng mắc xin liên hệ với cơ quan hải quan qua số điện thoại 0219.3863293 để được giải đáp./.

  Xem thêm

Văn bản mới

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 899/QĐ-BCĐ389 12/10/2017
Quyết định 2018/QĐ-BTC 09/10/2017
Quy định 98-QĐ/TW 07/10/2017
Thông tư 15/2017/TT-NHNN 05/10/2017
Nghị quyết 99/NQ-CP 03/10/2017
Nghị quyết 98/NQ-CP 03/10/2017
Nghị quyết 97/NQ-CP 02/10/2017
Quyết định 3200/QĐ-TCHQ 29/09/2017
Thông tư 95/2017/TT-BCT 22/09/2017
Thông tư 18/2017/TT-BTC 21/09/2017

Văn bản cục hải quan Hà Giang

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Công văn số 1753/HQHG-NV 16/10/2017
1260/KH-HQHG 25/07/2017
1237/KH-HQHG 19/07/2017
800/QĐ-HQHG 12/05/2017
59-KH/ĐU 10/04/2017
448/HQHG-NV 20/03/2017
257/KH-HQHG 17/02/2017
252/KH-HQHG 17/02/2017
178/HQHG-NV 08/02/2017
02/2007/TT-BTM 02/02/2007
Website Security Test