Hỏi đáp

 • Số liệu thống kê về xuất nhập khẩu

  Anh (Chị) có thể liên hệ Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Đt: 02193867056 hoặc Email: phongnvhqhg@customs.gov.vn để có thông tin chỉ tiết.

  Xem thêm
 • Muốn Khai Hải quan điện tử.

  Đề nghị Chị  tới Cơ quan Hải quan đăng ký UsernamePassword để thực hiện việc khai hải quan điện tử.

  - Người khai hải quan chuẩn bị trang thiết bị công nghệ thông tin như máy vi tính có nối mạng internet, máy in,...

  - Cài đặt chương trình phần mềm khai hải quan điện tử cho các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu,...

  Mọi vướng mắc xin liên hệ với cơ quan hải quan qua số điện thoại 0219.3863293 để được giải đáp./.

  Xem thêm

Văn bản mới

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 3772/TB-TCHQ 28/06/2018
Quyết định 953/QĐ-BTC 19/06/2018
Chỉ thị 17/CT-TTg 19/06/2018
Công điện 229/CĐ-BCĐ389 15/06/2018
Quyết định 1785/QĐ-TCHQ 13/06/2018
Công văn 3287/TCHQ-GSQL 11/06/2018
Thông tư 54/2018/TT-BTC 08/06/2018
Công văn 3243/TCHQ-GSQL 08/06/2018
Quyết định 1723/QĐ-TCHQ 05/06/2018
Công văn 3076/TCHQ-TXNK 01/06/2018

Văn bản cục hải quan Hà Giang

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Kế hoạch số 843/KH-HQHG 24/05/2018
Kế hoạch số 826/KH-HQHG 22/05/2018
Kế hoạch số 660/KH-HQHG 27/04/2018
Kế hoạch số 658/KH-HQHG 27/04/2018
Công văn số 633/HQHG-NV 23/04/2018
Kế hoạch số 271/KH-HQHG 28/02/2018
Chương trình hành động 2010/CTHĐ-HQHG 01/12/2017
Kế hoạch số 1992/KH-HQHG 27/11/2017
Công văn số 1989/HQHG-NV 27/11/2017
Công văn số 1959/HQHG-NV 22/11/2017