Hỏi đáp

 • Số liệu thống kê về xuất nhập khẩu

  Anh (Chị) có thể liên hệ Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Đt: 02193867056 hoặc Email: phongnvhqhg@customs.gov.vn để có thông tin chỉ tiết.

  Xem thêm
 • Muốn Khai Hải quan điện tử.

  Đề nghị Chị  tới Cơ quan Hải quan đăng ký UsernamePassword để thực hiện việc khai hải quan điện tử.

  - Người khai hải quan chuẩn bị trang thiết bị công nghệ thông tin như máy vi tính có nối mạng internet, máy in,...

  - Cài đặt chương trình phần mềm khai hải quan điện tử cho các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu,...

  Mọi vướng mắc xin liên hệ với cơ quan hải quan qua số điện thoại 0219.3863293 để được giải đáp./.

  Xem thêm

Văn bản mới

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Công văn 8127/TCHQ-TXNK 13/12/2017
Quyết định 46/QĐ-TCHQ 11/12/2017
Công văn 8006/TCHQ-GSQL 08/12/2017
Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017
Thông tư 27/2017/TT-BCT 06/12/2017
Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 05/12/2017
Quyết định 4073/QĐ-TCHQ 01/12/2017
Thông tư 25/2017/TT-BCT 29/11/2017
Quyết định 46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017
Quyết định 2413/QĐ-BTC 23/11/2017

Văn bản cục hải quan Hà Giang

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Chương trình hành động 2010/CTHĐ-HQHG 01/12/2017
Kế hoạch số 1992/KH-HQHG 27/11/2017
Công văn số 1989/HQHG-NV 27/11/2017
Công văn số 1959/HQHG-NV 22/11/2017
Công văn số 1753/HQHG-NV 16/10/2017
1260/KH-HQHG 25/07/2017
1237/KH-HQHG 19/07/2017
800/QĐ-HQHG 12/05/2017
59-KH/ĐU 10/04/2017
448/HQHG-NV 20/03/2017