Hỏi đáp

 • Số liệu thống kê về xuất nhập khẩu

  Anh (Chị) có thể liên hệ Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Đt: 02193867056 hoặc Email: phongnvhqhg@customs.gov.vn để có thông tin chỉ tiết.

  Xem thêm
 • Muốn Khai Hải quan điện tử.

  Đề nghị Chị  tới Cơ quan Hải quan đăng ký UsernamePassword để thực hiện việc khai hải quan điện tử.

  - Người khai hải quan chuẩn bị trang thiết bị công nghệ thông tin như máy vi tính có nối mạng internet, máy in,...

  - Cài đặt chương trình phần mềm khai hải quan điện tử cho các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu,...

  Mọi vướng mắc xin liên hệ với cơ quan hải quan qua số điện thoại 0219.3863293 để được giải đáp./.

  Xem thêm

Văn bản mới

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Chỉ thị 07/CT-TTg 05/03/2018
Quyết định 686/QĐ-BCT 02/03/2018
Quyết định 10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018
Nghị định 28/2018/NĐ-CP 01/03/2018
Thông tư 02/2018/TT-BCT 27/02/2018
Thông tư 01/2018/TT-BCT 27/02/2018
Quyết định 454/QĐ-TCHQ 26/02/2018
Nghị định 22/2018/NĐ-CP 23/02/2018
Quyết định 537/QĐ-BCT 09/02/2018
Nghị quyết 10/NQ-CP 03/02/2018

Văn bản cục hải quan Hà Giang

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Kế hoạch số 271/KH-HQHG 28/02/2018
Chương trình hành động 2010/CTHĐ-HQHG 01/12/2017
Kế hoạch số 1992/KH-HQHG 27/11/2017
Công văn số 1989/HQHG-NV 27/11/2017
Công văn số 1959/HQHG-NV 22/11/2017
Công văn số 1753/HQHG-NV 16/10/2017
1260/KH-HQHG 25/07/2017
1237/KH-HQHG 19/07/2017
800/QĐ-HQHG 12/05/2017
59-KH/ĐU 10/04/2017